مهراد جم

مهراد جم

6

بیوگرافی مهراد جم

مهراد جم در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۱۳۷۶ در شهر آبادان متولد شده است. این خواننده ترانه سرا و آهنگساز نیز هست

آهنگهای مهراد جم

مهراد جمدلمو بردی

مهراد جم

مهراد جمخوابم برد

مهراد جمشمال

مهراد جمخیالت راحت

مهراد جمغمت نباشه

مهراد جمشیک و پیک