امیر عظیمی

27

امیر عظیمی قطعات خود را با سبکی خاص و جدید با تلفیقی از موسیقی سنتی و موسیقی محلی و موسیقی پاپ و راک میخواند.

وی در تهران بدنیا آمده ولی اصالتا خانواده او اهل گیلان هستند.

وی سابقه خوانندگی برای تیتراژ فیلم روباه به کارگردانی بهروز افخمی را دارد و همچنین موزیک ویدئو پوتین را برای روز ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با سفارش و حمایت شبکه نصر خوانندگی و تولید کرده است.

امیر عظیمی در اهنگ لاکو جان آهنگی با موسیقی فولک و گویش گیلگی اجرا کرده که طرفداران زیادی بواسطه هنر صدا و مخلوطی از موسیقی سنتی و محلی و پاپ را که در این اهنگ به نمایش گذاشته پیدا کرد.

وی در سال ۱۳۹۴ آلبوم سنگ که مجموعه ای از تک آهنگ های اخیر خود بود را منتشر کرد.

آهنگهای امیر عظیمی

امیر عظیمیگل سرخ

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام گل سرخ

امیر عظیمییار تویی

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام یار تویی

امیر عظیمیدلبستگی

امیر عظیمیخبر داری

امیر عظیمیروبرومی

امیر عظیمیاسب وحشی

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام اسب وحشی

امیر عظیمیماه بانو

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام ماه بانو

امیر عظیمیمجمع الناز

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام مجمع الناز

امیر عظیمیخورشید

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام خورشید

امیر عظیمیهیچ

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام هیچ

امیر عظیمیروزگار بدیه

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام روزگار بدیه

امیر عظیمیماهی قرمز

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام ماهی قرمز

امیر عظیمینیم دیگر

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام نیم دیگر

امیر عظیمیزمستون

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام زمستون

امیر عظیمیمسیر

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام مسیر

امیر عظیمیلالایی

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام لالایی

امیر عظیمیحکم آخر

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام حکم آخر

امیر عظیمیسیب هوس

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام سیب هوس

امیر عظیمیفیلم سیگار خواب

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام فیلم سیگار خواب

امیر عظیمیسمت تو

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام سمت تو

امیر عظیمیروباه

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام روباه

امیر عظیمیهوای تو

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام هوای تو

امیر عظیمیآدمیت

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام آدمیت

امیر عظیمیدیوانگی

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام دیوانگی

امیر عظیمیزیر نیم کاسه

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام زیر نیم کاسه

امیر عظیمیخوش آمدی

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام خوش آمدی

امیر عظیمیحالم خوبه

دانلود آهنگ امیر عظیمی به نام حالم خوبه